Податкова оптимізація-2022: планування, аналіз та практичні поради
Довгоочікуваний практикум-роз'яснення з приводу оптимальних варіантів оподаткування під час воєнного стану.
Цільова аудиторія
Податкові консультантам
Бухгалтери/Головні бухгалтери
Аудитори
Власникам малого та середнього бізнесу.
Скорочена програма практикуму "Податкова оптимізація-2022: планування, аналіз та практичні поради"
1
Податкове планування як складова фінансового менеджменту
1. Цілі податкового планування. Стратегічне і поточне податкове планування
2. Етапи податкового планування
 • визначення виду та напрямків економічної діяльності підприємства, вибір контрагентів;
 • вибір організаційно-правової форми підприємства;
 • аналіз потенційної бази оподаткування та визначення можливостей її зменшення за рахунок установлених податкових пільг;
 • аналіз форм та можливостей взаємодії з контрагентами підприємства (аналіз договорів);
 • аналіз відповідальності підприємства за можливі податкові правопорушення;
 • складання і контроль за виконанням податкового календаря;
 • прогнозування податкових платежів
 • оцінювання ефективності податкового планування підприємства.
3. Розробка податкової схеми. Чого уникати: робота з ризикованими підприємствами, формальне дроблення бізнесу, удавані правочини
2
Податкова оптимізація-2022: що вигідно і безпечно
1. Податкові преференції щодо зменшення відповідальності за несплату податків і зборів
2. Як скористатись звільненням від оподаткування по ресурсним податкам і податкам на майно
3. Актуальні пільги для платників єдиного податку
4. Спец ЄП 2%: співставляємо вигоди і ризики
5. Як скористатись пільгами з ПДФО
6. Особливості оподаткування для ІТ-сфери: коли вигідно перейти на сплату податку на виведений капітал
7. Коли доцільно внести зміни до облікової політики посеред року
3
Податковий аналіз: обираємо і розраховуємо головні показники
1. Показники оцінювання податкового навантаження на підприємство
сума податків, зборів, обов'язкових платежів, які сплачує підприємство:
 • питома вага (частка) податків та/або їхніх окремих груп у доходах підприємства, собівартості продукції, прибутку
 • коефіцієнт податкомісткості реалізованої продукції
 • коефіцієнт оподаткування доходів
 • коефіцієнт оподаткування витрат
 • загальний коефіцієнт оподаткування підприємства
 • коефіцієнт ефективності податкової політики підприємства
2. Вплив податкового навантаження на показники функціонування бізнесу ( податок на додану вартість , акцизний податок, податок на прибуток, ЄСВ)
3. Як впливає податкове навантаження на формування податкової політики підприємства
4. Які заходи передбачає оптимальна податкова політика підприємства
СПІКЕР-ЕКСПЕРТ
Ольга Целуйко
Практикуючий консультант з бухобліку, податків та фінансового менеджменту, практик з 20-річним на посаді CAO, CFO, автор численних публікацій у бухгалтерській пресі, має понад 1500 годин публічних виступів, Founder Alexa Consulting
ВАРІАНТИ УЧАСТІ
ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ-2022: ПЛАНУВАННЯ, АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Онлайн-участь, записи та всі матеріали
980 грн
Пакет "PRO ОПОДАТКУВАННЯ"
 • Податкова оптимізація-2022: планування, аналіз та практичні поради - практикум
  Онлайн-участь, записи та всі матеріали

 • Експерт з оподаткування (IAPBE) - міжнародна кваліфікаційна програма з наступними трьома модулями:

 • 1. Податкова практика України
 • 2. Правове регулювання господарсько-економічної діяльності організації в україні. Сучасний підхід з актуальною практикою 2022
 • 3. Міжнародне податкове планування/Міжнародна економічна діяльність

Записи, всі матеріали, електронний сертифікат про прослуховування програми та можливість скласти іспит на отримання британського диплому IAPBE.
2 800 грн
ЕКСПЕРТ З ОПОДАТКУВАННЯ
Міжнародна програма "Національні та міжнародні системи оподаткування", кваліфікація "Експерт з оподаткування" від Міжнародного Альянсу Професійної Бізнес-еліти – IAPBE.

Програма "National and international systems of taxation"

Кваліфікація "Expert in taxation" DipETax

Диплом з оподаткування охоплює основні питання національного оподаткування та міжнародного податкового планування, дозволяючи фінансовим спеціалістам отримати всебічне уявлення про національне податкове законодавство та податкове право, а також податкові аспекти побудови діяльності компаній при виході на зарубіжні ринки та організації діяльності за кордоном.
МОДУЛІ ТА ПРОГРАМА
Податкова практика України 2022
10 занять по 2 години

Програма:
 • Податкове адміністрування в Україні
Права та обов'язки органів ДПС
Облік платників податків
Первинні документи в житті бізнесу
Податкове зобов'язання та сплата узгодженного податкового зобов'язання
Податковий період
Особливості різних видів перевірок та підстави їх проведення
Форма 20-ОПП
Надання документів перевіряючим, оформлення результатів перевірки
Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога
Строки давності та штрафні санкції
Пеня: хто обраховує, як її обчислювати та сплачувати
 • Податок на прибуток
Хто є платником податку на прибуток
База оподаткування та ставки податку, об'єкт оподаткування
Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
Наказ про облікову політику і її ключові аспекти, що впливають на фінансовий результат
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю
Звільнення від оподаткування податком на прибуток
Збитки минулих періодів
Форми фінансової звітності та декларація з податку на прибутку: точки дотику
Практичні кейси:
Обчислення податкових різниць та податкові різниці для різних категорій платників
Працюємо зі збитками минулих періодів
Виправляємо помилки в облікових регістрах, у фінансовій та податковій звітності
 • Постійні представництва
Реєстрація та облік нерезидентів
Організовуємо роботу з нерезидентами
Обраховуємо прибуток постійного представництва до оподаткування
Постійне представництво звітує: яка форма звітності і куди звітуємо
Практичні кейси:
Ризики виникнення постійного представництва
Приклад звітування
 • Контрольовані операції
Алгоритм ідентифікації та критерії контрольованих операцій
Контрольовані операції із сировинними товарами
Попереднє узгодження ціноутворення
Ділова мета та інші коригування з ТЦУ вплив на податкову і фінансову звітність
Звітність по контрольованим операціям
Контрольно-перевірочна робота з питань ТЦУ та судова практика
Використання аудиторського звіту під час здійснення податкового контролю з питань ТЦУ
Практичні кейси:
Практика податкових перевірок
 • Конструктивні дивіденди
Визначення конструктивних дивідендів
Оподаткування конструктивних дивідендів у різних ситуаціях, порядок та строки сплати
Вплив договорів про уникнення подвійного оподаткування на обрахунок суми конструктивних дивідендів
Аналіз практичних ситуацій
 • Контрольовані іноземні компанії
Визначення та ключові характеристики контролю над КІК
Структурування та переструктурування права власності
Податкові коригування прибутку КІК
Облік та звітність КІК
Оподаткування дивідендів та нерозподіленого прибутку КІК
Методи податкового контролю КІК
Штрафи та відповідальність контролера КІК
Практичні кейси:
Практичний приклад оподаткування дивідендів та нерозподіленого прибутку КІК
 • Податок на додану вартість
Хто є платниками ПДВ
Обов'язкова і добровільна реєстрація платником ПДВ
Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки
Об'єкт оподаткування
Місце постачання товарів та послуг
Дата виникнення податкових зобов'язань та визначення бази оподаткування
Податкова накладна
Коригування податкових зобов'язань та розрахунок-коригування
Різні категорії операцій: оподатковувані, неоподатковувані, звільненні
Податковий кредит: дата виникнення та підстави
Компенсуючі податкові зобов'язання
Електронне адміністрування ПДВ
Порядок складання декларації з ПДВ
Практичні кейси:
Працюємо із декларацією з ПДВ
 • Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок
Нарахування та виплата доходів фізичних осіб
ПДФО: оподатковуваний дохід, об'єкт, ставки, податкова соціальна пільга, оподаткування заробітної плати
Військовий збір: база оподаткування, оподатковувані/неоподатковувані доходи, звітність
ЄСВ: категорії застрахованих осіб, база нарахування, звітність та штрафні санкції
 • Єдиний податок
Вибір ЄП як системи оподаткування
Критерії віднесення до різних груп та особливості первинної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності
Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.
Особливості системи ЄП 2% на період воєнного часу
Зміна групи ЄП: право і обов'язок
Наслідки переходу на загальну систему оподаткування
Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП
Практичні кейси:
Приймаємо рішення у конкретних ситуаціях що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?
Складаємо декларацію єдиноподатника
 • Загальна система оподаткування для підприємців
Перехід на загальну систему оподаткування
Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування
Критерії відповідальності для визнання витрат
Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку
Заповнення книги обліку доходів і витрат
Практичні кейси:
Складаємо декларацію загальносистемника
 • РРО/ПРРО
Які розрахунки вимагають застосування РРО/ПРРО
Що є розрахунковою операцією, в тому числі при дистанційних розрахунках
Реалізація товарів в інтернеті та розрахунок карткою
Тонкощі фіскальних чеків
Заповнюємо ф. № ЗВР-1
 • Акцизний податок
Хто є платниками акцизного податку, їх реєстрація
Об'єкти, ставки акцизного податку
Порядок і терміни оплати
Акцизна накладна та система електронного адміністрування пального
 • Екологічний податок
Хто є платником екологічного податку
Об'єкти та ставки екологічного податку
Тонкощі заповнення звітності
 • Транспортний податок
Платники транспортного податку
Ставки та об'єкти оподаткування
Нюанси заповнення звітності
Судова практика з транспортого податку
 • Рентна плата
Склад рентної плати
База та об'єкт оподаткування
Платники рентної плати
Подання декларації і строки сплати рентної плати
 • Плата за землю
Платники плати за землю
Об'єкти та база оподаткування
Порядок обчислення плати за землю
Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки
Звітування
 • Режим "Дія Сіті"
Критерії, умови статусу набуття, процедурні питання
Особливі правила оподаткування резидентів такого статусу: податок на прибуток чи податок на виведений капітал
Можливість обрання моделі співпраці із фізичними особами: гіг-контракт, трудовий договір, цивільно-правовий договір з ФОП

Лектор: Кловська Юлія
Правове регулювання господарсько-економічної діяльності організації в україні. Сучасний підхід з актуальною практикою 2022
5 занять по 2 години

Програма:

 • Створення комерційних підприємств та неприбуткових організацій у 2022 році. Особливості реєстрації ТОВ, ФОП, благодійних організацій та громадських об'єднань в умовах воєнного стану.

Створення бізнесу: як правильно вибрати форму його ведення та не допустити помилок? Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Статут ТОВ: строки формування статутного капіталу, строки виплати дивідендів, значні правочини, повноваження органів управління ТОВ та інші положення, які необхідно врегулювати у статуті згідно із законодавством. Вибір системи оподаткування ТОВ.

Основи корпоративних відносин та корпоративні спори. Права учасників ТОВ, можливості "міноритарних" учасників впливати на діяльність підприємства, порядок прийняття рішень вищим органом управління та рекомендації на випадок конфлікту між партнерами. Відчуження частки та вихід зі складу ТОВ. У яких випадках учасника можна виключити зі складу товариства без його згоди? Виконавчий орган (директор, дирекція), його повноваження та їх бмеження. Значні правочини та правочини із зацікавленістю.

Фізична особа-підприємець: вибір системи оподаткування та державна реєстрація ФОП. Як організувати партнерство у бізнесі з використанням ФОП?

Благодійні організації та громадські об'єднання: мета створення, особливості державної реєстрації та ведення діяльності.

 • Наймані працівники та оплата праці. Особливості регулювання трудових правовідносин в умовах воєнного часу.

Приймаємо персонал на роботу. Наймані працівники фізичної особи-підприємця та підприємства. Порядок оформлення працівника. Коли вигідно використовувати цивільно-правовий договір та які ризики при цьому треба враховувати? Альтернативні правові конструкції з найму персоналу: практика аутстаффінгу в Україні, аналіз судових рішень.

Регулювання трудових відносин: посадові інструкції, необхідна кадрова документація, а також документи, без яких можна обійтися.

Звільнення працівника: юридичні формальності. Як уникнути правових конфліктів? Аналіз судової практики.

Майнова відповідальність працівника за трудовим договором та цивільно-правовим договором.

Найм та звільнення в умовах воєнного стану в Україні. Призупинення дії трудового договору, неповний робочий день, відпустка без збереження заробітної плати та інші способи економії в нинішніх умовах.

 • Організація договірної роботи та основи претензійно-позовної роботи.

Традиційний письмовий договір, укладання договорів із використанням електронної пошти, практика роботи "без договору" (за усними договорами). Чим електронний підпис відрізняється від ЕЦП?

Рамкові та разові договори. Змішаний договір. "Особлива" частина Цивільного кодексу України: як навчитися нею користуватися для укладення юридично грамотних договорів?

Забезпечуємо виконання зобов'язань за договором: неустойка, порука, застава, утримання, аванс та інші способи забезпечення.

Стягнення боргів. Як підготуватись до суду? У яких випадках стане в нагоді претензійний порядок врегулювання спорів? Як оцінити доказову базу та спрогнозувати результат судового розгляду? Вчимося користуватися Єдиним реєстром судових рішень.

Обставини непереборної сили (форс-мажор). Особливості застосування у 2022 році.

Сучасне розуміння договірних правовідносин у практиці Верховного Суду.

 • Зміст та оформлення господарських операцій. Первинні документи бухгалтерського обліку очима юриста.

Господарська операція – ключовий юридичний факт для оподаткування діяльності організацій та ФОП. Принцип пріоритету змісту господарської операції над формою (Substance over Form): як він реалізується в ході податкових перевірок і що про це думають вищі судові інстанції? Ділова мета (розумна економічна причина) господарської операції: зміна у законодавстві останніх років та еволюція судової практики в Україні.

Як змінилися практика та законодавство щодо первинних документів бухгалтерського обліку в останні роки? Первинні документи та докази здійснення господарської операції. Обов'язкові реквізити первинних документів. Окремі документи, які можна розглядати як первинні: акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, інші.

Нереальні (безтоварні) операції, фіктивні та удавані угоди (правочини). Виявлення податковими органами безтоварних операцій під час планових та позапланових перевірок. Алгоритм доведення реальності (товарності) господарської операції під час оскарження рішень податкових органів у суді. Особливості оскарження статусу ризикового платника податків, «розблокування» податкових накладних та доведення податковим органам реальності операції та діяльності суб'єкта в цілому.

Первинні документи в практиці розгляду спорів адміністративними та господарськими судами.

 • Перевірки контролюючих органів та фінансовий моніторинг банків.

Особливості податкових та інших видів перевірок бізнесу в умовах воєнного стану та Covid-карантину. Частковий мораторій на перевірки та заборона застосування фінансових санкцій у 2022 році.

Категорії «контролерів» та їх правовий статус. Фіскальний контроль в Україні: перехід від вибіркових перевірок до автоматизованого моніторингу податкових зобов'язань.

Що потрібно знати про перевірки дотримання касової дисципліни та застосування касових апаратів у нинішніх умовах?

Планові та позапланові документальні перевірки органів ДПС. Передперевірочний моніторинг (запити, виклики до податкових органів та ін.)

Перевірки Держпраці. Неоформлені працівники, інші порушення законодавства про працю. Штрафні санкції та їхнє оскарження.

Банківський фінансовий моніторинг як складова сучасного "фіскального контролю".

Безпідставно проведені перевірки та процедурні порушення у процесі здійснення держнагляду як підстава для скасування штрафних санкцій за наслідками таких перевірок. Судова практика Верховного Суду.

Лектор: Дмитро Гарний
Міжнародне податкове планування/Міжнародна економічна діяльність
9 занять по 1,5 години

Програма:

1 блок
Актуальні питання під час роботи з іноземними компаніями: як вибрати юрисдикцію, створити компанію, забезпечити економічну сутність компанії.
1. Бізнес-моделі використання іноземних компаній для торгівлі та у сфері послуг, IP box, IT, для захисту активів, при отриманні пасивних доходів у формі відсотків за позиками або роялті, холдингові компанії (сплячі).
2. Іноземна компанія сьогодні: як створити та масштабувати. Елементи міжнародного податкового планування. Правильний вибір юрисдикцій та основні помилки під час роботи з офшорами.
3. Угоди M&A із використанням іноземних компаній: структурування, податкові нюанси, Due Diligence контрагента, джерело походження коштів.

2 блок
Вплив змін у сфері міжнародного оподаткування на правила роботи закордонних компаній, міжнародний банкінг
1. Контрольовані Іноземні Компанії (КІК): законодавчі тенденції, досвід практичного застосування.
2. Міжнародний банкінг для клієнтів: де відкривати рахунки та як працювати з банками? Складнощі відкриття та ведення рахунків в іноземних банках.
3. Трансферне ціноутворення.

3 блок
Нюанси податкового планування з урахуванням ПДВ до ЄС під час експортно-імпортних операцій та постійних представництв.
1. ПДВ у ЄС: що знати під час роботи з компаніями з ЄС.
2. Постійне представництво (ПП): ризики визнання, оподаткування.
3. Основні засади особистого податкового планування. Податкове резидентство. Фонди, трасти та інші інструменти для особистого податкового планування.

Лектори: Ходаковський Павло та Соловйова Ольга

Увага! Цей модуль російською мовою, тому що була міжнародна група з учасниками з Узбекистану та Казахстану.

ЗРАЗОК ДИПЛОМУ ВІД АЛЬЯНСА ПРОФЕСІЙНОЇ БІЗНЕС-ЕЛІТИ IAPBE
Подати заявку на участь
Заповніть форму нижче, і ми зв'яжемося з Вами.
Варіанти участі:
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
Чи будуть записи вебінарів?
Відповідь:
Так, всі учасники отримують запис та всі матеріали наступного дня після заняття на електронну адресу
О котрій годині проходять вебінари? Та чи будуть доступні записи зустрічей?
Відповідь:
Серія вебінарів 29 та 30 серпня пройдуть з 11.00 до 12.30.
Заняття міжнародної програми "Digital-експерт. Як створити і монетизувати експертний бізнес у онлайн" з 18.30 до 20.00.
Всі записи та матеріали відправляються наступного дня на електронну адресу учасника
Чи зможу я повернути кошти у разі чого?
Відповідь:
Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.


Умови повернення грошей:

1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

- На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

- Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.

Made on
Tilda