Міжнародна сертифікація бухгалтерів IAPBE (Великобританія)

8 професійних online модулів - 1 загальний іспит
ПРОФЕСІЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ БУХГАЛТЕР
У НОВИХ УМОВАХ БІЗНЕСУ
Неймовірна спеціальна пропозиція для українських фахівців!
Ініціатор
"International Alliance of Professional Business Elites"
(IAPBE).


Альянс засуджує збройну агресію та війну, з якою зіткнулася Україна та хоче підтримати наш мужній народ. Тому задля підтримки та розвитку українців робить небувалу раніше фінансово-вигідну пропозицію до кінця військового положення і воєнного стану в Україні.
Загальна вартість навчання
8 модулів програми (150 годин)
4900 грн
Онлайн іспит для отримання міжнародного диплому та реєстрація в якості студента Альянсу Професійної Бізнес-Еліти (IAPBE)
95£
4900 +95£
3 900 грн

Професійний міжнародний бухгалтер
Сучасна програма, розроблена спільно з провідними методологами Великобританії та України, яка допоможе просунутися в кар'єрі, отримати нові знання, закріпити вже наявні навички та отримати УНІКАЛЬНІ сертифікати, які дозволять Вам позиціонувати себе як справжнього професіонала своєї справи на національному та міжнародному рівнях!

З урахуванням розвитку економіки та вимог міжнародного бізнес-спільноти на зміну колишнім сертифікаціям приходять більш актуальні та затребувані програми підвищення кваліфікації!
МОДУЛІ ТА ПРОГРАМА:
Онлайн та записи з матеріалами
Кількість занять:
47
Кількість академ. годин: 150
Період навчання: 02.11.2022 - 15.02.2023
Податковий облік
 • Податкове адміністрування в Україні
Права та обов'язки органів ДПС
Облік платників податків
Первинні документи в житті бізнесу
Податкове зобов'язання та сплата узгодженного податкового зобов'язання
Податковий період
Особливості різних видів перевірок та підстави їх проведення
Форма 20-ОПП
Надання документів перевіряючим, оформлення результатів перевірки
Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога
Строки давності та штрафні санкції
Пеня: хто обраховує, як її обчислювати та сплачувати

 • Податок на прибуток
Хто є платником податку на прибуток
База оподаткування та ставки податку, об'єкт оподаткування
Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
Наказ про облікову політику і її ключові аспекти, що впливають на фінансовий результат
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю
Звільнення від оподаткування податком на прибуток
Збитки минулих періодів
Форми фінансової звітності та декларація з податку на прибутку: точки дотику
Практичні кейси:
Обчислення податкових різниць та податкові різниці для різних категорій платників
Працюємо зі збитками минулих періодів
Виправляємо помилки в облікових регістрах, у фінансовій та податковій звітності

 • Постійні представництва
Реєстрація та облік нерезидентів
Організовуємо роботу з нерезидентами
Обраховуємо прибуток постійного представництва до оподаткування
Постійне представництво звітує: яка форма звітності і куди звітуємо
Практичні кейси:
Ризики виникнення постійного представництва
Приклад звітування

 • Контрольовані операції
Алгоритм ідентифікації та критерії контрольованих операцій
Контрольовані операції із сировинними товарами
Попереднє узгодження ціноутворення
Ділова мета та інші коригування з ТЦУ вплив на податкову і фінансову звітність
Звітність по контрольованим операціям
Контрольно-перевірочна робота з питань ТЦУ та судова практика
Використання аудиторського звіту під час здійснення податкового контролю з питань ТЦУ
Практичні кейси:
Практика податкових перевірок

 • Конструктивні дивіденди
Визначення конструктивних дивідендів
Оподаткування конструктивних дивідендів у різних ситуаціях, порядок та строки сплати
Вплив договорів про уникнення подвійного оподаткування на обрахунок суми конструктивних дивідендів
Аналіз практичних ситуацій

 • Контрольовані іноземні компанії
Визначення та ключові характеристики контролю над КІК
Структурування та переструктурування права власності
Податкові коригування прибутку КІК
Облік та звітність КІК
Оподаткування дивідендів та нерозподіленого прибутку КІК
Методи податкового контролю КІК
Штрафи та відповідальність контролера КІК
Практичні кейси:
Практичний приклад оподаткування дивідендів та нерозподіленого прибутку КІК

 • Податок на додану вартість
Хто є платниками ПДВ
Обов'язкова і добровільна реєстрація платником ПДВ
Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки
Об'єкт оподаткування
Місце постачання товарів та послуг
Дата виникнення податкових зобов'язань та визначення бази оподаткування
Податкова накладна
Коригування податкових зобов'язань та розрахунок-коригування
Різні категорії операцій: оподатковувані, неоподатковувані, звільненні
Податковий кредит: дата виникнення та підстави
Компенсуючі податкові зобов'язання
Електронне адміністрування ПДВ
Порядок складання декларації з ПДВ
Практичні кейси:
Працюємо із декларацією з ПДВ

 • Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок
Нарахування та виплата доходів фізичних осіб
ПДФО: оподатковуваний дохід, об'єкт, ставки, податкова соціальна пільга, оподаткування заробітної плати
Військовий збір: база оподаткування, оподатковувані/неоподатковувані доходи, звітність
ЄСВ: категорії застрахованих осіб, база нарахування, звітність та штрафні санкції

 • Єдиний податок
Вибір ЄП як системи оподаткування
Критерії віднесення до різних груп та особливості первинної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності
Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.
Особливості системи ЄП 2% на період воєнного часу
Зміна групи ЄП: право і обов'язок
Наслідки переходу на загальну систему оподаткування
Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП
Практичні кейси:
Приймаємо рішення у конкретних ситуаціях що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?
Складаємо декларацію єдиноподатника

 • Загальна система оподаткування для підприємців
Перехід на загальну систему оподаткування
Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування
Критерії відповідальності для визнання витрат
Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку
Заповнення книги обліку доходів і витрат
Практичні кейси:
Складаємо декларацію загальносистемника

 • РРО/ПРРО
Які розрахунки вимагають застосування РРО/ПРРО
Що є розрахунковою операцією, в тому числі при дистанційних розрахунках
Реалізація товарів в інтернеті та розрахунок карткою
Тонкощі фіскальних чеків
Заповнюємо ф. № ЗВР-1

 • Акцизний податок
Хто є платниками акцизного податку, їх реєстрація
Об'єкти, ставки акцизного податку
Порядок і терміни оплати
Акцизна накладна та система електронного адміністрування пального

 • Екологічний податок
Хто є платником екологічного податку
Об'єкти та ставки екологічного податку
Тонкощі заповнення звітності

 • Транспортний податок
Платники транспортного податку
Ставки та об'єкти оподаткування
Нюанси заповнення звітності
Судова практика з транспортого податку

 • Рентна плата
Склад рентної плати
База та об'єкт оподаткування
Платники рентної плати
Подання декларації і строки сплати рентної плати

 • Плата за землю
Платники плати за землю
Об'єкти та база оподаткування
Порядок обчислення плати за землю
Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки
Звітування

 • Режим "Дія Сіті"
Критерії, умови статусу набуття, процедурні питання
Особливі правила оподаткування резидентів такого статусу: податок на прибуток чи податок на виведений капітал
Можливість обрання моделі співпраці із фізичними особами: гіг-контракт, трудовий договір, цивільно-правовий договір з ФОП

Бухгалтерський облік
 1. Принцип подвійного запису
 2. Класифікація рахунків: активи, зобов'язання, капітал, доходи та витрати
 3. Кореспонденція рахунків
 4. Складання пробного балансу
Фінансовий облік
 1. Бухгалтерські принципи та припущення
 2. Класифікація активів та зобов'язань
 3. Облік запасів
 4. Надходження
 5. Методи оцінки
 6. Вибуття
 7. Облік основних засобів
 8. Амортизація
 9. Ремонт та покращення
 10. Облік дебіторської заборгованості
 11. Резерв по сумнівним боргам
 12. Облік зобов'язань
 13. Визнання доходів та витрат
 14. Коригування – Передоплати та нарахування
 15. Облік реалізації запасів (послуг)
 16. Облік витрат на виробництво
 17. Адміністративні витрати
 18. Витрати на збут
 19. Облік операцій в іноземній валюті
 20. Облік власного капіталу
 21. Фінансова звітність підприємств
 22. Звіт про фінансове становище
 23. Звіт про сукупний дохід
 24. Звіт про рух грошових коштів
 25. Виправлення помилок та внесення змін до фінансової звітності
 26. Основи фінансової математики
Управлінський облік
Облік витрат для прийняття рішень та контролю
Причини використання обліку витрат
 • Роль управлінського обліку
 • Розуміння принципів обліку
 • Мета управлінського обліку
 • Управління та облік витрат
Причини використання обліку витрат
 • Метод повного поглинання витрат
 • Маржинальний метод
 • Вплив на ціноутворення
Попроцесний метод облік витрат (АВС метод)
 • Сучасне виробниче середовище
 • Нормативна карта витрат за АВС
 • Переваги та недоліки АВС
Інші методи обліку витрат
 • Облік спільних витрат
 • Облік пропускної спроможності
 • Облік витрат на цифрові продукти
Аналіз відхилень
 • Відхилення витрат за прямі матеріали
 • Відхилення витрат на оплату прямої праці
 • Відхилення змінних накладних витрат
 • Відхилення постійних накладних витрат
 • Відхилення щодо реалізації
Подальший аналіз відхилень
 • Відхилення за обсягом реалізації
 • Планові та операційні відхилення
 • Метод зворотного розрахунку
Бюджетування та бюджетний контроль
Основи бюджетування
 • Цілі бюджетування
 • Основи бюджетування
 • Функціональні та зведені бюджети
 • Альтернативні методи бюджетування
Методи прогнозування
 • Аналіз часових рядів
 • Лінійна регресія
 • Мінімаксний метод
Бюджетний контроль
 • Виявляє та випереджає контроль
 • Фіксовані та гнучкі бюджети
 • Поведінкові аспекти бюджетування
Ухвалення короткострокових комерційних рішень
Прийняття рішень та релевантні витрати
 • Релевантні витрати
 • Типи управлінських рішень
 • Врахування якісних факторів при прийнятті рішень
Аналіз беззбитковості
 • Аналіз беззбитковості для одного продукту
 • Аналіз беззбитковості для асортиментного ряду
 • Графічне відображення беззбитковості
 • Аналіз чутливості у CVP-аналізі
Лінійне програмування
 • Основи лінійного програмування
 • Графічний метод
 • Тіньова ціна
Ризик та невизначеність у короткостроковій перспективі
 • Параметри оцінки ризику
 • Робота в умовах невизначеності
 • Стандартне відхилення
 • Дерево рішень
Виробничий облік
1. Формування собівартість – з чого почати – розуміння собівартості: що, де, коли.
2. Облік витрат за виробництво - розрахунок собівартості і методи калькуляції - порядок відображення витрат за виробництво на рахунках бухгалтерського обліку
3. Облік та розподіл прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та інших прямих витрат
4. Облік загальновиробничих витрат
5. Облік допоміжного виробництва
6. Облік природних втрат - відходів, виробничого шлюбу
7. Облік готової продукції
8. Облік незавершеного виробництва
9. Облік реалізації готової продукції
10. Облік витрат за методом директ-костинг

МСФЗ (базовий рівень)
 1. Концептуальні засади фінансової звітності.
 2. IAS 1 «Подання фінансової звітності».
 3. 5 елементів та 5 компонентів звітності: Активи, Заборгованість, Капітал, Доходи, Витрати.
 4. Звіт про фінансове становище.
 5. Елементи балансу, їх визнання та оцінка.
 6. Звіт про сукупний дохід та звіт про зміни у власному капіталі.
 7. Структура та зміст звітів.
 8. IAS 2 "Запаси".
 9. IAS 16 "Основні засоби".
 10. IAS 37 "Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи".
 11. IFRS 15 «Виручка за договорами з покупцями»
 12. IAS 7 «Звіт про рух коштів». Звіт про рух коштів. Методика складання звіту. Розкриття інформації.
 13. IAS 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».
Правове регулювання. Сучасний підхід з актуальною практикою 2022
Створення комерційних підприємств та неприбуткових організацій у 2022 році. Особливості реєстрації ТОВ, ФОП, благодійних організацій та громадських об'єднань в умовах воєнного стану.
Створення бізнесу: як правильно вибрати форму його ведення та не допустити помилок? Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Статут ТОВ: строки формування статутного капіталу, строки виплати дивідендів, значні правочини, повноваження органів управління ТОВ та інші положення, які необхідно врегулювати у статуті згідно із законодавством. Вибір системи оподаткування ТОВ.
Основи корпоративних відносин та корпоративні спори. Права учасників ТОВ, можливості "міноритарних" учасників впливати на діяльність підприємства, порядок прийняття рішень вищим органом управління та рекомендації на випадок конфлікту між партнерами. Відчуження частки та вихід зі складу ТОВ. У яких випадках учасника можна виключити зі складу товариства без його згоди? Виконавчий орган (директор, дирекція), його повноваження та їх бмеження. Значні правочини та правочини із зацікавленістю.
Фізична особа-підприємець: вибір системи оподаткування та державна реєстрація ФОП. Як організувати партнерство у бізнесі з використанням ФОП?
Благодійні організації та громадські об'єднання: мета створення, особливості державної реєстрації та ведення діяльності.
Наймані працівники та оплата праці. Особливості регулювання трудових правовідносин в умовах воєнного часу.
Приймаємо персонал на роботу. Наймані працівники фізичної особи-підприємця та підприємства. Порядок оформлення працівника. Коли вигідно використовувати цивільно-правовий договір та які ризики при цьому треба враховувати? Альтернативні правові конструкції з найму персоналу: практика аутстаффінгу в Україні, аналіз судових рішень.
Регулювання трудових відносин: посадові інструкції, необхідна кадрова документація, а також документи, без яких можна обійтися.
Звільнення працівника: юридичні формальності. Як уникнути правових конфліктів? Аналіз судової практики.
Майнова відповідальність працівника за трудовим договором та цивільно-правовим договором.
Найм та звільнення в умовах воєнного стану в Україні. Призупинення дії трудового договору, неповний робочий день, відпустка без збереження заробітної плати та інші способи економії в нинішніх умовах.
Організація договірної роботи та основи претензійно-позовної роботи.
Традиційний письмовий договір, укладання договорів із використанням електронної пошти, практика роботи "без договору" (за усними договорами). Чим електронний підпис відрізняється від ЕЦП?
Рамкові та разові договори. Змішаний договір. "Особлива" частина Цивільного кодексу України: як навчитися нею користуватися для укладення юридично грамотних договорів?
Забезпечуємо виконання зобов'язань за договором: неустойка, порука, застава, утримання, аванс та інші способи забезпечення.
Стягнення боргів. Як підготуватись до суду? У яких випадках стане в нагоді претензійний порядок врегулювання спорів? Як оцінити доказову базу та спрогнозувати результат судового розгляду? Вчимося користуватися Єдиним реєстром судових рішень.
Обставини непереборної сили (форс-мажор). Особливості застосування у 2022 році.
Сучасне розуміння договірних правовідносин у практиці Верховного Суду.
Зміст та оформлення господарських операцій. Первинні документи бухгалтерського обліку очима юриста.
Господарська операція – ключовий юридичний факт для оподаткування діяльності організацій та ФОП. Принцип пріоритету змісту господарської операції над формою (Substance over Form): як він реалізується в ході податкових перевірок і що про це думають вищі судові інстанції? Ділова мета (розумна економічна причина) господарської операції: зміна у законодавстві останніх років та еволюція судової практики в Україні.
Як змінилися практика та законодавство щодо первинних документів бухгалтерського обліку в останні роки? Первинні документи та докази здійснення господарської операції. Обов'язкові реквізити первинних документів. Окремі документи, які можна розглядати як первинні: акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, інші.
Нереальні (безтоварні) операції, фіктивні та удавані угоди (правочини). Виявлення податковими органами безтоварних операцій під час планових та позапланових перевірок. Алгоритм доведення реальності (товарності) господарської операції під час оскарження рішень податкових органів у суді. Особливості оскарження статусу ризикового платника податків, «розблокування» податкових накладних та доведення податковим органам реальності операції та діяльності суб'єкта в цілому.
Первинні документи в практиці розгляду спорів адміністративними та господарськими судами.
Перевірки контролюючих органів та фінансовий моніторинг банків.
Особливості податкових та інших видів перевірок бізнесу в умовах воєнного стану та Covid-карантину. Частковий мораторій на перевірки та заборона застосування фінансових санкцій у 2022 році.
Категорії «контролерів» та їх правовий статус. Фіскальний контроль в Україні: перехід від вибіркових перевірок до автоматизованого моніторингу податкових зобов'язань.
Що потрібно знати про перевірки дотримання касової дисципліни та застосування касових апаратів у нинішніх умовах?
Планові та позапланові документальні перевірки органів ДПС. Передперевірочний моніторинг (запити, виклики до податкових органів та ін.)
Перевірки Держпраці. Неоформлені працівники, інші порушення законодавства про працю. Штрафні санкції та їхнє оскарження.
Банківський фінансовий моніторинг як складова сучасного "фіскального контролю".
Безпідставно проведені перевірки та процедурні порушення у процесі здійснення держнагляду як підстава для скасування штрафних санкцій за наслідками таких перевірок. Судова практика Верховного Суду.
Кодекс Професійної Етики
Навчання з очевидною перевагою:
1
час спеціалістів використовується виключно на підготовку, без відриву від роботи, без проїзду та додаткових витрат
2
для підвищення кваліфікації потрібен лише комп'ютер з доступом до інтернету
3
навчання та іспити проходять в онлайн-форматі
4
у вартість навчання включено: онлайн-участь, записи всіх занять, методичний матеріал, безкоштовний іспит, підтримка лекторів та адміністраторів протягом усього навчання.
Чому саме
"Професійний міжнародний бухгалтер"?
Засвоївши програму, Ви зможете:
впевнено вести бухгалтерський облік малого та середнього бізнесу, спираючись на Кодекс професійної етики
розуміти концепцію Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)
проводити аналіз фінансової діяльності підприємства на основі управлінської майстерності
знати та застосовувати законодавчу базу в бухгалтерській професії
працювати бухгалтером за кордоном за наявності додаткових навичок
вільно орієнтуватися у системі оподаткування
Кому буде корисно пройти навчання за цією програмою?
1
Для практикуючих фахівців у галузі бухгалтерії, фінансів тощо:
- бухгалтери, які працюють на одній якійсь операції (з/п, Запаси тощо) та хотіли б розширити свої знання;
та (або)
- бухгалтери, яким не вистачає знань у галузі фінансової звітності, фінансової математики, податкового обліку;
та (або)
- бухгалтери, які мають високий рівень знань, практику у сфері обліку, але бажають ще й підтвердити її міжнародним престижним документом.
2
Для фахівців суміжних професій (кошторисники, економісти, касири, плановики тощо)
Кому з нас не хочеться твердої впевненості в тому, що такі речі, як скорочення штату або оптимізація робочих місць не торкнеться саме тебе? Отримавши за 2,5 місяці ємні знання за схожою тематикою разом із сертифікатом за найпопулярнішою професією – можна працювати спокійно!
3
Для студентів, які бажають отримати знання, глобальний досвід та міжнародний сертифікат
Важливо відзначити, що ця програма дозволяє студентам отримати сертифікат від Міжнародної Асоціації професійних бухгалтерів Великобританії відразу після закінчення підготовки – після успішного складання онлайн-іспиту! (у той час, як здобуття більшості подібних сертифікатів вимагає вже наявності вищої освіти та досвіду роботи від 2-х років і більше. Говорячи простою мовою, кожен студент при бажанні та прагненні розвиватися та підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку праці отримує документ, з яким можна вільно починати працювати.
4
Для фахівців, які бажають змінити професію
За 2,5 місяці Ви зможете освоїти нову професію та отримати значний сертифікат. Можливо Ви запитаєте, чому 2,5 місяці, чи не більше? Все просто, в умовах величезної конкуренції на ринку праці, де кожен повинен бути «універсальним» фахівцем вже просто немає часу на тривале навчання, в рамках якого Вам дають дуже багато теорії, яка на практиці може ніколи і не знадобитися. Ця програма була створена методологами – практиками з урахуванням усіх нововведень, змін, тонкощів роботи з тією чи іншою звітністю тощо. Отримані знання та інструменти є універсальними і можуть застосовуватися в компаніях, що належать різним галузям економіки.
5
Для власників бізнесу
Будь-яка «своя» справа потребує обліку (фінансового, податкового, управлінського), планування тощо. У кваліфікації кандидати мають можливість отримати знання про принципи бухгалтерського обліку, правила складання фінансової та податкової звітності, а також отримати навички роботи з автоматизованою системою обліку. Якщо Ви організували свою справу, у Вас є штат співробітників (або може поки що тільки плануєте набирати людей) дуже важливо розуміти, розбиратися хоча б в основах бухгалтерського обліку, щоб Ви завжди могли проконтролювати, перевірити чи просто говорити однією мовою зі своїм бухгалтером, або ж самостійно вести звітність.
6
Для кадрових фахівців цей курс може бути знахідкою!
Як відомо, кадри вирішують все… а якщо ці кадри добре навчені і мають конкурентну перевагу на ринку сертифікацій, то багато говорити тут не доведеться.
Кадрові перестановки, що потребують додаткових знань – ЛЕГКО!
Тепер у Вас є дана програма, яка за короткий термін вирішить це питання!
7
Для спеціалістів "на вагу золота"
Якщо на підприємстві є великий штат бухгалтерів, де кожен виконує свій обсяг роботи, веде лише окрему лінію будь-якої звітності і на виході ми маємо результат роботи десятків фахівців.
Усі ми люди зі своїми турботами (особистими, сімейними), хвороби відвідують усіх тощо. Дуже часто виникає проблема, поки що окремого фахівця немає на роботі, хто зможе тимчасово виконувати його обов'язки? Хтось просто не знає цього напряму, хтось знає, але своїх справ «вище за дах» і якщо їх відкласти буде нова проблема. Тому, купивши одну програму, Ви можете навчити кількох фахівців саме тими напрямками, за якими вони раніше не працювали.
КОМАНДА СПІКЕРІВ ТА ВАШИХ НАСТАВНИКІВ
Соляр Галина
Сертифікований спеціаліст (САР, DipAudit IFA, DipIFRS IFA, DipStrategicManagement IFA, Dip Financial Management IFA, CIPA DipFA, EBC * L (A), EBC * L (B), ACCA DipIFR (рус.))
Юлія Кловська
Практикуючий консультант з бухобліку та оподаткування
(практик із 16-річним досвідом), екс-головний редактор бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", автор численних публікацій у бухгалтерській пресі. Експерт та радник для фахівців обліку всіх форм бізнесу.
Cвітлана Нестерова
Лектор, кандидат економічних наук, автор та спікер практикуму "Фінансове моделювання" з елементами MS Excel,
CIMA Р1 «Управління ефективністю операцій», CIMA Р2 «Управління ефективністю бізнесу», автор навчального посібника «Фінансовий менеджмент: практикум», автор монографії «Розподільна політика на підприємствах колективної власності: питання теорії та практики»
Дмитро Гарний
Практикуючий юрист із 20-річним досвідом роботи. Автор великої кількості статей у профільних виданнях, а також кількох книг для юристів та бухгалтерів
СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПРОГРАМИ:
Всі учасники програми після закінчення програми та заповнювання анкети отримують електронний сертифікат про прослуховування програми від ALTERRA.
МІЖНАРОДНИЙ ДИПЛОМ IAPBE
8 дисциплін - 1 іспит!
Іспит на отримання міжнародного документа за британською програмою для отримання кваліфікації «Професійний міжнародний бухгалтер» IAPBE проводиться у вигляді спеціалізованого онлайн-іспиту українською мовою, що складається з практичних завдань.
СТАТИ УЧАСНИКОМ
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
Чи будуть записи занять?
Відповідь:
Так, всі учасники програми отримують запис та всі матеріали наступного робочого дня на електронну адресу
О котрій годині проходять вебінари? Та чи будуть доступні записи зустрічей?
Відповідь:
Вебінари проходять у будні дні з 17.00 до 19.00, у вихідні - з 10.00 до 13.00
Всі записи та матеріали відправляються наступного робочого дня на електронну адресу
Що треба, щоб отримати сертифікат про прослуховування програми?
Відповідь:
Заповнити анкету, яку відправить адміністратор по завершенню програми, та відправити її у відповідь.
Кудись треба їхати, щоб скласти іспит? В якому вигляді я отримаю диплом?
Відповідь:
Для складання іспиту нікуди їхати не потрібно - Ви можете бути вдома, в офісі або де завгодно, головне, щоб Вам ніхто не заважав та Ви були одні в кімнаті.
Диплом в друкованному форматі відправляється з Великобританії у головний офіс міжнародного центру ALTERRA, після чого його відправляють Вам на відділення Нової Пошти.
Чи зможу я повернути кошти у разі чого?
Відповідь:
Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.


Умови повернення грошей:

1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

- На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

- Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.

ПРО НАС ТА КОНТАКТИ
ALTERRA - міжнародний освітній, екзаменаційний та методологічний центр, який спеціалізується на підготовці та підвищенні бізнес-кваліфікації за національними та міжнародними програмами, проведенні онлайн-іспитів, видачі дипломів і сертифікатів та розробці авторських проектів для розвитку фахівців у сфері бухгалтерії, фінансів, аудиту та управління.
- 10 років на ринку професійного онлайн-навчання
- 18 000 студентів міжнародних програм
- 7 500 міжнародних іспитів
- 112 лекторів міжнародного рівня

Made on
Tilda