Онлайн-навчання за трьома міжнародними програмами МСФЗ різного рівня!
Міжнародний центр методології, прийому іспитів та підвищення кваліфікації бухгалтерів, аудиторів, фінансових фахівців та управлінців «ALTERRA»
запрошує пройти онлайн-навчання за трьома міжнародними програмами МСФЗ різного рівня!
Кому підійде цей вебінар?
Тим, хто вивчає, цікавиться і працює по МСФЗ
Бажаючим отримати міжнародний диплом від IAPBE чи АССА
Тим, хто раніше складав міжнародні іспити з МСФЗ
Лектор:
Косовець Любов
 • Провідний методолог міжнародних сертифікацій для бухгалтерів, фінансистів та управлінців Європи та країн Азії;
 • Експерт-консультант з питань податкового законодавства, фінансового обліку з МСФЗ;
 • Член ради Федерації професійних бухгалтерів;
 • Сертифікований тренер з британських програм ICFM, ICB, IAAP, IAB;
 • Сертифікований спеціаліст-практик CAP, CIPA, IСFM, ACCA DipIFR (Rus), CIMA (P1, Р2);
 • Професійний лектор з онлайн-підготовки міжнародних програм зі стажем понад 7 років у цьому форматі.
Лектор:
Соляр Галина
 • Сертифікований спеціаліст:
  САР, DipAudit IFA, DipIFRS IFA,
  Dip Strategic Management IFA,
  Dip Financial Management IFA,
  CIPA DipFA, EBC*L(A), EBC*L(B),
  ACCA DipIFR (рус.)
 • Практикуючий бухгалтер
 • Акредитований провайдер CAP/CIPA
Програми МСФЗ 2022
МСФЗ: 5 СКЛАДОВИХ ЗВІТНОСТІ
(Британська Асоціація IAPBE)

Рівень підготовки, що дає фундаментальне розуміння концепції МСФЗ.
Платна участь:
отримання записів та матеріалів;
сертифікат від "Міжнародного Альянсу професійної бізнес-еліти" IAPBE із зазначенням академічного годинника для підтвердження у професійних організаціях.
Програма:
Основні положення
1. Концептуальні засади фінансової звітності.
2. IAS 1 «Подання фінансової звітності».
3. 5 елементів та 5 компонентів звітності: Активи, Заборгованість, Капітал, Доходи, Витрати.
Звіт про фінансове становище. Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Звіт про сукупний дохід та звіт про зміни у власному капіталі. Структура та зміст звітів.
4. IAS 2 "Запаси".
5. IAS 16 «Основні засоби».
6. IAS 37 «Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи».
7. IFRS 15 «Виручка за договорами з покупцями»
8. IAS 7 «Звіт про рух коштів». Звіт про рух коштів. Методика складання звіту. Розкриття інформації.
СЕРТИФІКОВАНИЙ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР З МСФЗ
(Британська Асоціація IAPBE/IAАP)

Рівень підготовки для впевненого практичного застосування МСФЗ, який передує за складністю програмі ACCA DipIFR.
Академ. годинник: 70
Програма:
1. Основні положення
Міжнародні законодавчі органи Концептуальні основи фінансової звітності IAS 1 «Подання фінансової звітності»IAS 7 Звіт про рух коштів IAS 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки»
2. Елементи фінансової звітності – Облік активів
IAS 2 «Запаси»
IAS 16 «Основні засоби»
IAS 23 «Витрати на позики»
IAS 40 «Інвестиційна нерухомість
IAS 36 "Знецінення активів"
IAS 38 «Нематеріальні активи»
IFRS 16 «Оренда»
IFRS 5 «Необоротні активи, призначені для продажу та припинена діяльність»
3. Елементи фінансової звітності – Облік зобов'язань
IAS 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»IAS 12 «Податки на прибуток»4. Елементи фінансової звітності - Визнання доходів та витрат
IFRS 15 «Виручка за договорами з покупцями»IAS 21 «Вплив змін валютних курсів»5. Фінансова математика
6. Фінансові інструменти
IAS 32 "Фінансові інструменти: подання інформації" IFRS 9 "Фінансові інструменти"7. Фінансова звітність групи компаній
IAS 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» IFRS 11 «Спільна діяльність» IFRS 3 «Об'єднання компаній» IFRS 10 «Консолідована фінансова звітність»8. Розкриття інформації
IAS 10 «Події після закінчення звітного періоду»IAS 33 «Прибуток на акцію»9. Аналіз фінансової звітності
КОМПЛЕКС ACCA DIPIFR (РУС.)
Високий практичний рівень застосування МСФЗ.
Академ. годинник: 100
Програма:
Міжнародні стандарти фінансової звітності
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
МСФЗ 2 «Запаси»
МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки»
МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ 16 «Основні засоби»
МСФЗ 19 «Винагороди працівникам»
МСФЗ 20 «Облік субсидій та розкриття інформації про урядову допомогу»
МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
МСФЗ 23 «Витрати на позики»
МСФЗ 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони»
МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
МСФЗ 36 «Знецінення активів»
МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
МСФЗ 41 «Сільське господарство»
МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди про спільну діяльність»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Інші положення «Основи підготовки фінансової звітності
Пакет "Від теорії до справи"
МСФЗ:5 складових звітності (записи)
Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ
Пакет "Експертна практика"
МСФЗ:5 складових звітності (записи)
Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ
АССА ДіпІФР
Пакет "Абсолютний Експерт"
МСФЗ:5 складових звітності
Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ
АССА ДіпІФР
Техніка складання іспиту ДіпІФР (запис)
Вартість участі
Вигідні пакети участі у програмах з МСФЗ
Вигідні пакети участі у програмах з МСФЗ
1) Пакет "Від теорії до справи":
МСФЗ:5 складових
Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ
Акційна ціна:
4 900 грн

2) Пакет "Експертна практика":
МСФЗ:5 складових
Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ
АССА ДіпІФР
Акційна ціна:
10 580 грн

3) Пакет "Абсолютний Експерт":
МСФЗ:5 складових
Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ
АССА ДіпІФР
Техніка складання іспиту ДіпІФР (запис)
Акційна ціна:
11 300 грн

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
"МСФЗ: 5 складових звітності":
500 грн
 • Отримання записів та матеріалів;
 • Сертифікат від "Міжнародного Альянсу професійної бізнес-еліти" IAPBE із зазначенням академічного годинника для підтвердження у професійних організаціях.
 • Технічна підтримка та адміністрування протягом усієї підготовки
 • УВАГА! Записи російською мовою!
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Сертифікований головний бухгалтер (IAPBE)
7 800 грн
 • Онлайн-участь, отримання записів та всіх матеріалів після заняття;
 • Навчальний посібник та збірник завдань в онлайн-форматі;
 • Домашні завдання;
 • Група Telegram для комунікації з іншими студентами та лектором;
 • Відповіді на всі незрозумілі та хвилюючі питання щодо занять;
 • Пробний іспит з урахуванням попередньої сесії;
 • Можливість скласти міжнародний онлайн-іспит та отримати британський диплом від Альянсу професійної бізнес-еліти – IAPBE за додаткову плату;
 • Можливість продовжити навчання у рамках комплексних програм "Сертифікований фінансовий директор", "Професійний податковий радник", "Сертифікований фінансовий радник", т.к. програма "Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ" є одним із блоків даних програм;
 • Технічна підтримка та адміністрування протягом усієї підготовки
 • УВАГА! Навчання українською мовою!
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Комплекс ACCA DipIFR (рус)
8 740 грн
 • Онлайн-участь, отримання записів та всіх матеріалів після заняття;
 • Навчальний посібник та збірник завдань в онлайн-форматі;
 • Домашні завдання;
 • Група Telegram для комунікації з іншими студентами та лектором;
 • Відповіді на всі незрозумілі та хвилюючі питання щодо занять;
 • Пробний іспит з урахуванням попередньої сесії;
 • Технічна підтримка та адміністрування протягом усієї підготовки
 • УВАГА! Навчання російською мовою, групи міжнародна (Казахстан, Узбекистан та інші)!
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Переваги онлайн-навчання:
час спеціалістів використовується виключно на підготовку, без відриву від роботи, без проїзду та додаткових витрат;
для підвищення кваліфікації потрібен лише комп'ютер із доступом до Інтернету;
навчання та іспити проходять в онлайн-форматі;
у вартість навчання включено: онлайн-участь, записи всіх занять (доступ до яких не обмежений у часі), методичний матеріал, безкоштовний пробний іспит, підтримка лекторів та адміністраторів протягом усього навчання;
після підготовки та успішного складання іспиту слухач отримує міжнародний диплом, який визнаний у країнах СНД, країнах Азії, країнах Європи та розвинених країнах світу.
Три міжнародні програми МСФЗ різного рівня!

Залишіть свої контактні дані, і ми зв'яжемося з Вами для уточнення всіх деталей.
Гарантія повернення грошових коштів
Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.

Умови повернення грошей:

1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

- На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

- Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.

Made on
Tilda