IFRS (МСФЗ)
В ОСНОВНИХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕРАХ БІЗНЕСУ
БАНКИ ┃ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ
Програма Альянсу Професійної Бізнес-Еліти
IAPBE
МСФЗ стає чарівною таблеткою для будь-якої сфери бізнесу, чому?
Із застосуванням МСФЗ управління компанією виходить на зовсім інший рівень. Професійне судження допомагає своєчасно виявляти ризики та керувати змінами, а прийняття управлінських рішень на основі МСФЗ-звітності робить їх більш якісними та своєчасними. Приходить усвідомлення важливості побудови бізнес-процесів і, головне, розуміння того, як це зробити правильно та з достатнім ступенем надійності. Знання МСФЗ дають свободу у прийнятті рішень, дозволяють підтвердити факт обліку та змінити факт бізнесу.
"Фінансовий облік з МСФЗ"
головна програма
МСФЗ у страхових організаціях та банківській сфері: від нуля до професійної специфіки
додаткові спеціалізовані блоки
МСФЗ у страхових організаціях
Програма спеціалізованого блоку МСФЗ (IFRS) 17
«Договори страхування»:

Сфера використання
Виключення деяких видів договорів із сфери застосування МСФЗ 17
Виділення складових із договору страхування
Рівень агрегування договорів страхування
Оцінка при первісному визнанні:
 • Розрахункова оцінка майбутніх грошових потоків
 • Ставки дисконтування
 • Ризикова поправка на нефінансовий ризик
Маржа за передбачені договором послуги
Наступна оцінка:
 • Зобов'язання щодо частини страхового покриття, що залишилася
Зобов'язання щодо страхових збитків, що виникли
Обтяжувальні договори
Подання у звіті про фінансовий стан та звіт про фінансові результати.


2 заняття по 2 години
МСФЗ для банків
Коротка програма спеціалізованого блоку:

1. Статус Міжнародних стандартів фінансової звітності у світі. Сфера регулювання
2. Концептуальна основа МСФЗ
3. Оборотні та необоротні активи банку
4. Фінансові інструменти - МСБО 32, МСБО 39, МСБО 9, МСБО 7
5. МСБО 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
6. МСБО 8 «Облікова політика, зміни бухгалтерських оцінок та помилки»
7. МСБО 21 "Вплив змін обмінних курсів валют"
8. МСБО 10 «Події після закінчення звітного періоду»
9. МСБО 23 «Витрати на позики»
10. МСБО 12 "Податки на прибуток"
11. МСФЗ 16 "Оренда". Облік орендних операцій
12. МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями"
13. Індивідуальна фінансова звітність
14. Консолідована фінансова звітність.

9 занять по 2-3 години
Зразок міжнародного документа з британської програми «Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ»
IAPBE
Доповнення до диплому, що підтверджує знання у страховій та/або банківській сфері
МСФЗ вже активно включають до обов'язкових вимог для навчання таким незамінним професіям, як:
 • Головний бухгалтер
 • Фінансовий директор
 • Податковий радник
 • Фінансовий радник
Знайшли у переліку свою професію?
Давайте знайдемо підтвердження цьому у структурі міжнародних програм, яким має право навчати наш центр у форматі онлайн та приймати іспити:
 • Сертифікований головний бухгалтер (за МСФЗ)
  Підготовка головного бухгалтера будується на вивченні МСФЗ, звідси однойменна назва програми підвищення кваліфікації, що складається з одного блоку: "Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)"
 • Сертифікований фінансовий
  директор
  Модуль 1 "Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)"
  Модуль 2 "Фінансовий менеджмент та аналіз"
  Модуль 3 "Управлінський облік для прийняття рішень"
  Модуль 4 "Корпоративні фінанси"
 • Професійний фінансовий
  радник
  До модулів 1-4 попередньої програми з фінансового директора (де також є модуль МСФЗ) додаються ще два модулі:
  Модуль 5 "Управління ризиками"
  Модуль 6 "Управління особистими фінансами"
 • Сертифікований податковий
  радник
  Модуль 1 "Фінансовий облік за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)"
  Модуль 2 "Фінансово-економічний аналіз для цілей податкового консультування"
  Модуль 3 "Міжнародна економічна діяльність". Правові та податкові аспекти.
  Модуль 4 "Організаційна методика податкового консультування та податковий аудит".
Вартість програми:
СЕРТИФІКОВАНИЙ ГОЛОВНИЙ
БУХГАЛТЕР З МСФЗ
2 600 грн 6 785 грн
МСФЗ У СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ:
ВІД НУЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ СПЕЦИФІКИ
3 000 грн 7 585 грн
МСФЗ У БАНКАХ: ВІД НУЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ СПЕЦИФІКИ
4 900 грн 9 085 грн
СЕРТИФІКОВАНИЙ
ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР
6 370 грн 12 747 грн
ПРОФЕСІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ
РАДНИК
8 520 грн 17 036 грн
ПРОФЕСІЙНИЙ ФІНАНСОВИЙ
РАДНИК
8 380 грн 16 757 грн
Як стати учасником
Заповніть форму і з Вами зв'яжеться фахівець для уточнення всіх деталей.
Made on
Tilda