Міжнародна онлайн-програма "Фінансовий менеджмент та аналіз"
старт до 5-ти ТОП-ових кваліфікацій
Фінансовий менеджмент та аналіз
За підсумками проходження підготовки Ви зможете:
мати чітке уявлення про управлінську звітність;
аналізувати фінансові показники діяльності організації;
відрізняти два види обліку (управлінський і бухгалтерський) і коректно використовувати їх практично;
отримаєте передовий досвід реальних компаній у сфері фінансового менеджменту та планування, розбираючи унікальні кейси;
опанувати практичні інструменти для прийняття ефективних рішень;
впевнено практикувати отримані знання у сфері управління фінансами;
отримати міжнародне підтвердження професійної кваліфікації у вигляді британського диплома та багато іншого;
професійно складати ефективний управлінський облік.
Фінансовий менеджер
БЛОК. Аналіз фінансової звітності: основні та похідні показники. Результати аналізу звітності та управлінські рішення. Пам'ятка фінансовому менеджеру-початківцю

Основні групи показників фінансової звітності та їх практичне значення у прийнятті рішень
Основні групи показників фінансової звітності та їх практичне значення у прийнятті рішень
Що таке оцінка фінансового стану: як вона проводиться, які показники беруться до уваги Кейс №1
Фінансовий результат та ефективність
Ліквідність та платоспроможність
Фінансова стійкість та незалежність
Показники стану оборотних активів
Показники стану основного капіталу
Показники оборотності
Практичний посібник до аналізу
Домашнє завдання
Проаналізувати фінансову звітність за допомогою основних показників та сформулювати висновки
Практичні інструменти аналізу: багатофакторна модель Дюпона
Практичні інструменти аналізу: багатофакторна модель Дюпона
Факторний аналіз за допомогою моделі Дюпона: простий та доступний у використанні інструмент. Разом розглянемо кожен показник, зв'язок між показниками, і навіть найзручніший формат представлення результатів аналізу.
Готуємо дашборд основних показників + пояснювальна записка
Домашнє завдання
Зробити факторний аналіз та проаналізувати результати
Практичні інструменти аналізу: ABC та XYZ аналіз
Практичні інструменти аналізу: ABC та XYZ аналіз
Базові принципи та основна сфера застосування інструменту
Покроковий простий приклад + групи рішень, що приймаються на основі аналізу
Домашнє завдання
Скласти рекомендації щодо формування товарних запасів, використовуючи інструменти ABC та XYZ аналіз
Підсумкове заняття з Блоку Аналіз фінансової звітності
Проміжне тестування з блоку Аналіз
БЛОК. Основи планування та бюджетування.

Планування в малому та середньому бізнесі
Планування в малому та середньому бізнесі
Основні завдання та особливості планування в МСБ
Практичні цілі планування. Кейс №1
Фінансові моделі: типові приклади, сфера застосування
Структура типової фінансової моделі: від простого до складнішого
Домашнє завдання
Скласти фінансову модель за заданими умовами
Касове планування як найпростіший приклад планової економіки бізнесу
Касове планування як найпростіший приклад планової економіки бізнесу
Що таке касовий план і для чого він потрібний
Варіанти зовнішнього вигляду касового плану
Яка потрібна інформація та де її взяти. Кейс №1
Помилки касового планування. Кейс №2
Домашнє завдання
Скласти касовий план за заданими умовами. Прокоментувати результати
Бюджетування
Бюджетування
Види бюджетів, їх практичне значення та практика застосування
Бюджетні правила та бюджетні регламенти. Кейс №1
Як виглядає бюджетна модель та як її наповнити. Кейс №2
Типові помилки у бюджетуванні. Робота над помилками. Кейс №3
Домашнє завдання
Створити бюджетну модель за заданими умовами
Елементи інвестиційного аналізу
Елементи інвестиційного аналізу
Що потрібно знати початківцю фінансового менеджера про інвестиційний аналіз
Основні показники та практика їх застосування
Домашнє завдання
Відповісти на питання тестування
Проміжне тестування з блоку Планування
БЛОК. Елементи інвестиційного аналізу.

Управління обіговим капіталом. Що потрібно знати фінансовому менеджеру?
Управління обіговим капіталом. Що потрібно знати фінансовому менеджеру?
Практичні приклади рішень та їх вплив на стан оборотного капіталу
Чек-лист важливих питань для правильного аналізу оборотного капіталу
Домашнє завдання
Проаналізувати управлінські рішення щодо управління оборотним капіталом, обґрунтувати свою точку зору
Ціноутворення та цінова політика. Базова інформація для фінансового менеджера
Ціноутворення та цінова політика. Базова інформація для фінансового менеджера
Основні види цін та базові правила ціноутворення. Цінова політика.
Ціновий калькулятор + практичні приклади з 3-х різних бізнесів
Домашнє завдання
Скласти 3 цінові калькулятори за заданими умовами.
Автоматизація фінансової функції
Автоматизація фінансової функції
Що на практиці означає автоматизація?
Оцінка ефективності автоматизації: що потрібно знати та як прийняти рішення. Кейс №1
Стандартні програмні можливості та необхідність доопрацювання. Кейс №2
Тимчасові рішення. Кейс №3
Елементи антикризового управління
Елементи антикризового управління
Що таке антикризове управління і коли до нього вдаються
Події фінансово-бухгалтерської служби в умовах антикризового управління. Кейс №1
Інформаційне забезпечення прийняття рішень. Кейс №2
Домашнє завдання
Проаналізувати наведену ситуацію та прийняти рішення про введення/відмову антикризового режиму, аргументувати рішення
Проміжне тестування по блоку Управлінські рішення та завдання фінансового менеджера.
Підсумкове заняття з блоків Основи планування та Управлінські рішення

Складаємо чек-лист важливої інформації за підсумками навчання
Готуємось до підсумкового тестування
Готуємось до іспиту
Проміжне тестування з блоку Управлінські рішення
Підсумкове тестування з усього курсу + завдання для пробного іспиту

5 кваліфікацій,
до яких входить програма
"Фінансовий менеджмент та аналіз":
1
"Фінансовий менеджер"
DipFMA
2
«Сертифікований фінансовий директор»
DipFD
Модуль 1. Управлінський облік прийняття рішень.
Модуль 2. Фінансовий менеджер. Фінансовий менеджмент та аналіз
Модуль 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності
Модуль 4. Корпоративні фінанси
3
"Професійний фінансовий радник"
DipPFA
Модуль 1. Управлінський облік прийняття рішень.
Модуль 2. Фінансовий менеджер. Фінансовий менеджмент та аналіз.
Модуль 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Модуль 4. Корпоративні фінанси.
Модуль 5. Методика консалтингу та управління особистими фінансами
Модуль 6. Ризик-менеджмент на практиці
4
"Професійний податковий радник"
DipPTA
Модуль 1. Фінансовий менеджер. Фінансовий менеджмент та аналіз.
Модуль 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Модуль 3. Міжнародна економічна діяльність.
Модуль 4. Організаційна методика податкового консультування та податковий аудит.
Модуль 5. Податкова практика України
Модуль 6. Правове регулювання господарсько-економічної діяльності.
5
«Директор з управління бізнесом»
DipCBO
Модуль 1. HR-експерт
Модуль 2. Project Management. Управління проектами.
Модуль 3. Управління продажами та розвитком бренду
Модуль 4. Управління дебіторською заборгованістю та кредитуванням
Факультатив. Фінансовий менеджер. Фінансовий менеджмент та аналіз.
Вартість програми
"Фінансовий менеджмент та аналіз"
Подарунки:
  1. Записи занять "Фінансовий менеджмент з нуля" (рос.мовою)
  2. Записи занять "Фінансове моделювання"(рос.мовою)
Модульні програми, що включають блок з фінансового менеджменту:
Сертифікований фінансовий директор
Вартість:
12 600 грн
Професійний фінансовий радник
Вартість:
16 600 грн
Професійний податковий радник
Вартість:
16 800 грн
Директор з управління бізнесом
Вартість:
18 000 грн
Спікер
Янишена Катерина

  • 19 років у управлінні фінансами;
  • Фінансовий консультант;
  • Персональний фінансовий керівник для підприємців;
  • Досвід роботи головним бухгалтером, фінансовим директором, директором у корпоративному системному бізнесі;
  • Власник Диплому Міжнародного інституту сертифікованих фінансових менеджерів (ICFM), напрямок Внутрішній аудит.
ПРИКЛАД РОБОТИ ЛЕКТОРА:
У вимогах професійних стандартів більшості країн зазначається таке: «фінансовим аналізом має володіти кожен спеціаліст-фінансист або спеціаліст-управлінець».
Саме тому ця програма є як самостійною кваліфікацією, так і структурним модулем складніших програм.

Заповніть форму та станьте учасником міжнародної програми
"Фінансовий менеджмент та аналіз"
Гарантія повернення грошових коштів
Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.

Умови повернення грошей:

1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

- На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

- Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.

Made on
Tilda