Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ
Програма Альянсу Професійної Бізнес-Еліти
IAPBE
зі значною знижкою в 22%

Бронюйте участь та отримуйте в подарунок
записи практичного курсу "МСФЗ: 5 складових звітності".

ПРОГРАМА:
Мета програми:
Надати спеціалістам, які мають відповідний практичний досвід у галузі фінансового обліку, обширні практичні знання міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
У процесі навчання будуть розглянуті питання підготовки фінансової звітності МСФЗ як для окремого підприємства, так і для групи компаній, а також питання аналізу та інтерпретації фінансової звітності.

Кількість занять: 12
Кількість академ. годин: 70
Період навчання: 15.11.2022 - 21.12.2022
Основні положення
 • Міжнародні законодавчі органи
Поняття МСФЗ, застосування та їхня роль. Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності
 • Концептуальні засади фінансової звітності
Цілі фінансової звітності. Основні засади фінансової звітності. Якісні показники фінансової звітності. Елементи фінансової звітності.
 • IAS 1 «Подання фінансової звітності»
Порядок подання та склад форм звітності. Звіт про фінансове становище. Звіт про сукупний дохід. Звіт про зміни у капіталі. Примітки щодо фінансової звітності.
 • IAS 7 Звіт про рух грошових коштів
Основні положення стандарту. Операційний грошовий потік. Інвестиційний грошовий потік. Фінансовий грошовий потік. Прямий спосіб складання ОДДС. Непрямий метод складання ОДДС.
 • IAS 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки»
Вибір та застосування облікової політики. Зміни в обліковій політиці. Зміни в облікових оцінках. Виправлення помилок минулих періодів.
Елементи фінансової звітності – Облік активів
 • IAS 2 "Запаси":
Собівартість запасів, витрати на придбання, витрати на переробку. Вплив методів оцінки запасів показники фінансової звітності. Чиста ціна продажу.
 • IAS 16 «Основні засоби»:
Визначення первісної вартості, оцінка визнання. Амортизація. наступні витрати. Подальша оцінка моделі обліку основних засобів. Припинення зізнання.
 • IAS 23 «Витрати на позики»:
Витрати на позики, дозволені для капіталізації. Початок капіталізації, призупинення та припинення капіталізації
 • IAS 40 "Інвестиційна нерухомість":
Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості. Вимоги до розкриття інформації.
 • IAS 36 «Знецінення активів»:
Ознаки знецінення активів. Оцінка вартості, що відшкодовується. Визнання збитків від знецінення. Повернення збитків від знецінення. Одиниця, що генерує грошовий потік.
 • IAS 38 «Нематеріальні активи»:
Визнання та оцінка. Внутрішньо створені нематеріальні активи. Витрати на розробку та дослідження. Оцінка після визнання. Припинення визнання нематеріальних активів
 • IFRS 16 "Оренда":
Класифікація оренди. Облік оренди в орендаря. Облік фінансової та операційної оренди у орендодавця.
 • IFRS 5 «Необоротні активи, призначені для продажу та припинена діяльність»
Класифікація та оцінка необоротних активів як призначених для продажу. Подання припиненої діяльності.
Елементи фінансової звітності - Облік зобов'язань
 • IAS 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
Резерви та інші зобов'язання. Зв'язок між резервами та умовними зобов'язаннями. Умовні активи. Обтяжливі договори. Реструктуризація.
 • IAS 12 "Податки на прибуток"
Постійні та тимчасові різниці. Поняття відстроченого податку. Відстрочене податкове зобов'язання. Відстрочений податковий актив.
Елементи фінансової звітності - Визнання доходів та витрат
 • IFRS 15 «Виручка за договорами з покупцями»
Ідентифікація договору із покупцем. Ідентифікація обов'язків до виконання. Оцінка ступеня виконання обов'язків. Визначення ціни операції. Змінне відшкодування. Значний компонент фінансування. Визначення виторгу.
 • IAS 21 "Вплив змін валютних курсів"
Основні визначення. Початкове та наступне визнання курсових різниць. Перерахунок даних у валюту уявлення.
Фінансова математика
Вартість грошей у часі. Дисконтування одноразової суми. Нарахування відсотків та ефективна ставка. Ануїтети.
Фінансові інструменти
  • IAS 32 "Фінансові інструменти: подання інформації"
  Класифікація фінансових інструментів Початкове визнання фінансових інструментів. Подальша оцінка фінансових інструментів.
  • IFRS 9 «Фінансові інструменти»
  Правила визначення вартості, що амортизується. Правила визначення справедливої вартості. Знецінення. Припинення зізнання.
  Фінансова звітність групи компаній
   • IAS 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»
   Визначення значного впливу. Метод пайової участі.
   • IFRS 11 «Спільна діяльність»
   • IFRS 3 «Об'єднання компаній»
   Угоди щодо об'єднання бізнесу. Визначення повноважень та ознаки наявності контролю.
   • IFRS 10 «Консолідована фінансова звітність»
   Вимоги до складання консолідованої фінансової звітності. Базова техніка консолідації. Ділова репутація (гудвілл). Частка акціонерів. Консолідація на дату придбання. Консолідація після дати придбання. Виняток операцій усередині групи.
   Розкриття інформації
    • IAS 10 «Події після закінчення звітного періоду»
    Основні визначення. Визнання та оцінка. Вимоги до розкриття інформації.
    • IAS 33 "Прибуток на акцію"
    Сфера використання. Базовий прибуток на акцію. Розбавлений прибуток на акцію. Конвертовані інструменти. Розкриття інформації.
    Аналіз фінансової звітності
     Порівняльний аналіз. Аналіз фінансових коефіцієнтів
     Використання МСФЗ – це золотий стандарт корпоративного обліку у провідних компаній усього світу, тому МСФЗ вже активно включають до обов'язкових вимог з навчання по таким незамінним професіям, як:
     Головний бухгалтер
     Фінансовий директор
     Податковий радник
     Фінансовий радник
     Знайшли у переліку свою професію?
     Міжнародні програми, які є можливість вивчати на базі МСФЗ у нашому центрі у форматі онлайн та складати іспити:
     Сертифікований головний бухгалтер
     (за МСФЗ)
     Підготовка головного бухгалтера будується на вивченні МСФЗ, звідси однойменна назва програми підвищення кваліфікації, що складається з одного блоку: "Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)"
     Сертифікований фінансовий
     директор
     Модуль 1 "Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)"
     Модуль 2 "Фінансовий менеджмент та аналіз"
     Модуль 3 "Управлінський облік для прийняття рішень"
     Модуль 4 "Корпоративні фінанси"
     Професійний фінансовий
     радник
     До модулів 1-4 попередньої програми з фінансового директора (де також є модуль МСФЗ) додаються ще два модулі:
     Модуль 5 "Управління ризиками"
     Модуль 6 "Управління особистими фінансами"
     Сертифікований податковий
     радник
     Модуль 1 "Фінансовий облік за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)"
     Модуль 2 "Фінансово-економічний аналіз для цілей податкового консультування"
     Модуль 3 "Міжнародна економічна діяльність". Правові та податкові аспекти.
     Модуль 4 "Організаційна методика податкового консультування та податковий аудит".
     СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПРОГРАМИ:
     Всі учасники програми після закінчення програми та заповнювання анкети отримують електронний сертифікат про прослуховування програми від ALTERRA.
     МІЖНАРОДНИЙ ДИПЛОМ IAPBE
     Іспит на отримання міжнародного документа за британською програмою для отримання кваліфікації «Сертифікований головний бухгалтер з МСФЗ» IAPBE проводиться у вигляді спеціалізованого онлайн-іспиту українською мовою, що складається з практичних завдань.
     Як стати учасником
     та отримати подарунок
     Заповніть форму і з Вами зв'яжеться фахівець для уточнення всіх деталей.
     ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
     Чи будуть записи занять?
     Відповідь:
     Так, всі учасники програми отримують запис та всі матеріали наступного робочого дня на електронну адресу
     О котрій годині проходять вебінари? Та чи будуть доступні записи зустрічей?
     Відповідь:
     Вебінари проходять у будні дні з 17.00 до 19.00, у вихідні - з 10.00 до 13.00
     Всі записи та матеріали відправляються наступного робочого дня на електронну адресу
     Що треба, щоб отримати сертифікат про прослуховування програми?
     Відповідь:
     Заповнити анкету, яку відправить адміністратор по завершенню програми, та відправити її у відповідь.
     Кудись треба їхати, щоб скласти іспит? В якому вигляді я отримаю диплом?
     Відповідь:
     Для складання іспиту нікуди їхати не потрібно - Ви можете бути вдома, в офісі або де завгодно, головне, щоб Вам ніхто не заважав та Ви були одні в кімнаті.
     Диплом в друкованному форматі відправляється з Великобританії у головний офіс міжнародного центру ALTERRA, після чого його відправляють Вам на відділення Нової Пошти.
     Чи зможу я повернути кошти у разі чого?
     Відповідь:
     Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.


     Умови повернення грошей:

     1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

     2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

     3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

     4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

     5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

     6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

     7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

     8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

     - На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

     - Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

     9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

     10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

     11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.

     ПРО НАС ТА КОНТАКТИ
     ALTERRA - міжнародний освітній, екзаменаційний та методологічний центр, який спеціалізується на підготовці та підвищенні бізнес-кваліфікації за національними та міжнародними програмами, проведенні онлайн-іспитів, видачі дипломів і сертифікатів та розробці авторських проектів для розвитку фахівців у сфері бухгалтерії, фінансів, аудиту та управління.
     - 10 років на ринку професійного онлайн-навчання
     - 18 000 студентів міжнародних програм
     - 7 500 міжнародних іспитів
     - 112 лекторів міжнародного рівня

     Made on
     Tilda