АНГЛІЙСЬКА МОВА
ДЛЯ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ

Англійська стала не лише мовою світового спілкування, а й мовою бізнесу та фінансів, особливо тих сфер, де є прив'язка до загальновизнаних міжнародних стандартів обліку, звітності та управління.
Навіщо вчити бізнес-англійську?
Застосування бізнес-англійської
Кому потрібна бізнес-англійська?
Навіщо вчити бізнес-англійську?
Знання бізнес-англійської - це не просто ваш додатковий ресурс, а зірваний джек-пот в еквіваленті кар'єрних можливостей.
Бізнес зацікавлений у пошуку фахівців, які мають скіли у веденні ділового листування, проведенні аналітики, складанні фінансової звітності, спілкуванні з клієнтами та партнерами, рекрутингу англійською тощо. При цьому бізнес-лексика відрізняється від звичного small talk термінологією та підходами до комунікації.
У яких робочих ситуаціях і як можна застосовувати бізнес-англійську?
 • Складання резюме
 • Проходження співбесіди
 • Ділова переписка
 • Спілкування з рекрутерами (LinkedIn)
 • Ідіоми для використання в робочому середовищі
 • Підвищення кваліфікації та здобуття міжнародних дипломів
 • Бажання розпочати бізнес-діяльність закордоном
 • Ви вже ведете бізнес з іноземним партнером, але потребуєте поглибленого розуміння ділової англійської для прийняття важливих рішень.
Кому потрібна бізнес-англійська?
 • співробітникам готельного та ресторанного бізнесу;
 • спеціалістам з логістики;
 • фармацевтам;
 • бухгалтерам, банківському персоналу, працівникам фінансової галузі;
 • юристам та підприємцям;
 • працівникам сфери реклами та маркетингу;
 • спеціалістам сфери ІТ;
 • працівникам сфери обслуговування клієнтів;
 • працівникам відділів із підбору персоналу;
 • учасникам переговорів та зустрічей.
З бізнес-англійською ви розширите свої можливості у:
комунікаціях, переговорах;
листуванні та офісній культурі;
взаємодії з клієнтами та партнерами;
розробці документів та складанні звітів;
телефонних дискусіях;
роботи із контрактами.
Міжнародний центр підвищення кваліфікації ALTERRA пропонує пройти навчання за програмою
АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ
Elementary┃Intermediate

Програми:
ELEMENTARY LEVEL
Topic 1 Jobs and professions
Grammar: to be, possessives, a/an with jobs
Reading: Number one jobs for the 21st century
Topic 2 Products and services
Grammar: Present Simple tense
Reading: Online services
Topic 3 Workplace
Grammar: there is/there are, some/any
Video: Places of work
Topic 4 Technology
Grammar: adverbs of frequency (time markers), question forms
Reading: Technology review: video cameras
Topic 5 Correspondence
Grammar: Past Simple tense
Video: You've got email
Topic 6 Networking
Grammar: Past Simple tense (irregular verbs)
Reading: How can social networking sites help companies?
Topic 7 Departments
Grammar: prepositions of place and time
Video: Work processes
Topic 8 Employment
Grammar: Present Continuous tense
Reading: Elizabeth Jane Bow Job Profile
Topic 9 Competition
Grammar: adjectives (comparative forms)
Reading: Comparing prices
Topic 10 Teamwork
Grammar: adjectives (superlative forms)
Reading: Working in teams
Topic 11 Business trips
Grammar: to be going to for plans and intentions
Video: A business trip
Topic 12 Timetable
Grammar: Present Perfect tense
Reading: Time management tips
INTERMEDIATE LEVEL
Topic 1 Career Choice
Grammar: General grammar revision
Video: "How to know if it's time to change careers"
Topic 2 Companies and businesses
Grammar: the Present Simple and Present Continuous tenses revision
Reading: Marks & Spencer company profile
Topic 3 Contacts and social networking
Grammar: Modal verbs revision: can/can't, could/couldn't, should/shouldn't, would/wouldn't
Video: "5 ways to create stronger connections"
Topic 4 Corporate structure
Grammar: Different question forms
Reading: Planning a visit
Topic 5: Sales and marketing
Grammar: Modal verbs: must/mustn't, need to/don't need to, have to/don't have to, should/shouldn't
Reading: Branding: what color is your logo?
Topic 6: Products and services
Grammar: the Past Simple and Past Continuous tenses revision
Reading: Launching a product
Topic 7: Customer service
Grammar: Comparatives and superlatives
Reading: Customer support telephone calls
Topic 8: Running a business
Grammar: Adjectives versus adverbs
Video: "8 lessons on building a company people enjoy working for"
Topic 9: Business trips
Grammar: Future forms: will, to be going to, the Present Continuous tense
Reading: Cultural awareness when you travel
Topic 10: Progress check (topics 1-9)
Topic 11: Employment
Grammar: The Present Perfect tense
Reading: Making contacts and networking
Topic 12: Recruitment
Grammar: Present Perfect versus Past Simple
Reading: Giving outsourcing a bad name
Topic 13: Management
Grammar: Definite and indefinite articles
Video: "A company profile"
Topic 14: Corporate culture
Grammar: Countable and uncountable nouns
Reading: Teambuilding
Topic 15: Performance
Grammar: Adjectives with –ed and –ing endings
Reading: PRESS RELEASE: Opera House gives a fine performance
Topic 16: Orders and deliveries
Grammar: Prepositions of place and time
Reading: Placing an order
Topic 17: Global issues
Grammar: Zero and First Conditionals
Video: Green business
Topic 18: Planning and organizing
Grammar: Passive Voice
Reading: Managing time and schedules
Topic 19: Conflict and cooperation
Grammar: Second and Third Conditionals
Reading: Working with difficult people
Topic 20: Progress check (topics 11-19)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тема 1 Вибір професії
Граматика: Загальний перегляд граматики
Відео: «Як зрозуміти, що пора міняти професію»
Тема 2 Компанії та підприємства
Граматика: повторення часів Present Simple і Present Continuous
Редінг: профіль компанії Marks & Spencer
Тема 3 Контакти та соціальні мережі
Граматика: Перегляд модальних дієслів: can/can't, could/couldn't, should/shouldn't, would/wouldn't
Відео: «5 способів створити міцніші зв'язки»
Тема 4 Корпоративна структура
Граматика: різні форми запитання
Читання: Планування візиту
Тема 5: Продажі та маркетинг
Граматика: Модальні дієслова: must/mustn't, need to/don't need to, have to/don't have to, should/shouldn't
Читання: брендинг: якого кольору ваш логотип?
Тема 6: Товари та послуги
Граматика: перегляд Past Simple і Past Continuous часів
Читання: запуск продукту
Тема 7: Обслуговування клієнтів
Граматика: порівняльні та найвищі ступені
Читання: телефонні дзвінки служби підтримки клієнтів
Тема 8: Ведення бізнесу
Граматика: прикметники проти прислівників
Відео: «8 уроків про створення компанії, в якій людям подобається працювати»
Тема 9: Відрядження
Граматика: Форми майбутнього часу: will, to be going to, Present Continuous tense
Читання: Культурна обізнаність під час подорожей
Тема 10: Перевірка прогресу (теми 1-9)
Тема 11: Працевлаштування

Граматика: час Present Perfect
Читання: встановлення контактів і спілкування
Тема 12: Підбір персоналу
Граматика: Present Perfect проти Past Simple
Читання: Погане ім'я аутсорсингу
Тема 13: МенеджментГраматика: означений і неозначений артиклі
Відео: «Профіль компанії»
Тема 14: Корпоративна культураГраматика: Злічувані та незлічувані іменники
Читання: Teambuilding
Тема 15: ВиступГраматика: прикметники із закінченнями –ed і –ing
Читання: ПРЕС-РЕЛІЗ: Оперний театр дає чудову виставу
Тема 16: Замовлення та поставкиГраматика: Прийменники місця і часу
Читання: Розміщення замовлення
Тема 17: Глобальні проблемиГраматика: нульові та перші умови
Відео: Зелений бізнес
Тема 18: Планування та організаціяГраматика: пасивний стан
Читання: Управління часом і графіками
Тема 19: Конфлікт і співпрацяГраматика: другий і третій умови
Читання: Робота з важкими людьми
Тема 20: Перевірка прогресу (теми 11-19)
СПІКЕР
Інесса Сорока
Лектор програми
 • Сертифікований викладач та перекладач англійської мови
 • Методолог освітніх програм та навчальних посібників
 • Автор курсу з інтенсивного вивчення іноземних мов
 • 7 років активного досвіду в корпоративному навчанні в компаніях з ухилом на професійну, бізнес та фінансову англійську мову
 • Підготовка до складання міжнародних тестів (IELTS, TOEFL)
 • Розробка семінарів, вебінарів та тренінгів для топ-менеджменту та співробітників компанії з метою підвищення їхнього рівня володіння англійською мовою з відповідною термінологією та специфікою діяльності компанії
Варіанти участі:
Beginner

безкоштовно*
3 заняття в записі
*для чинних клієнтів ALTERRA

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Elementary

2 300 грн
07.09-24.10.2022
20 занятий

СПЛАТИТИ
Intermediate

2 300 грн
09.11-27.12.2022
20 занять

СПЛАТИТИ
2 in 1: Elementary + Intermediate
3 450 грн
40 занять з 2 рівнів навчання англійської мови

СПЛАТИТИ
ЩО ОТРИМУЮТЬ УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ
Онлайн-участь з можливістю ставити запитання
Практика граматики, читання та говоріння на заняттях
Записи та всі матеріали вебінарів
(посилання на скачування)
Електронний сертифікат від ALTERRA після завершення програми
Подати заявку на участь
Заповніть форму нижче, і ми зв'яжемося з Вами.
Увага! Навчання на заняттях проводиться англійсько-російською мовою, бо група міжнародна (будуть серед студентів учасники з Казахстану, Узбекистану та інші)
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
Чи будуть записи вебінарів?
Відповідь:
Так, всі учасники отримують запис та всі матеріали наступного дня після заняття на електронну адресу
О котрій годині проходять вебінари? Та чи будуть доступні записи зустрічей?
Відповідь:
Всі вебінари програми починаються о 17.00 та будуть тривати 1 годину.
Всі записи та матеріали відправляються наступного дня на електронну адресу учасника
Чи зможу я повернути кошти у разі чого?
Відповідь:
Замовник має право відмовитися від надання послуг після участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше онлайн занять, та повернути повністю оплачену ним суму за участь у циклі вебінарів на вибрані теми у разі, якщо цей формат (онлайн) не був ним сприйнятий. Для цього протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару Замовник має надіслати письмову заяву з аргументованою відмовою на електронну пошту office@alterrafin.com.


Умови повернення грошей:

1. Повернення грошей здійснюється лише за послуги з проведення онлайн вебінарів. Повернення коштів інші послуги, зокрема за записи занять, не проводяться.

2. Повернення грошей здійснюється лише за умови онлайн участі у першому вебінарі з циклу вебінарів, який передбачає 3 і більше занять і у разі, якщо онлайн формат участі не був сприйнятий Замовником.

3. Запросити повернення грошей можна лише протягом двох робочих днів після проведення першого вебінару.

4. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем.

5. При платежах карткою VISA та MasterCard гроші повертаються на ту саму картку, з якою було здійснено платіж. Після того, як Виконавець повертає платіж, гроші з'являються на карті протягом 3-х банківських днів. Зверніть увагу, що цей платіж не з'являється у виписках по карті, а просто збільшується сума на карті. Такий тип повернення доступний лише протягом 30 днів після оплати.

6. Якщо оплата була через webmonеy з деякого гаманця, то повернення проводиться на цей же гаманець.

7. Гроші повертаються за тими самими реквізитами, з яких було здійснено оплату послуг.

8. У разі, якщо оплата була зроблена фізичною особою через відділення банку, то гроші можуть бути повернені одним з наступних способів:

- На дебетову карту будь-якого банку України. При цьому Замовник повинен надати всі реквізити для надсилання грошей на свою картку, а саме: найменування одержувача, IBAN, призначення платежу, номер картки, ПІБ власника картки.

- Іншим способом, який буде зручний для обох сторін.

9. Для повернення грошей юридичним особам або ФОП необхідно надати листа про повернення коштів. При цьому кошти будуть повернуті на розрахунковий рахунок, з якого була здійснена оплата за послуги.

10. Повернення оплати провадиться протягом 30 днів з моменту подання заявки.

11. У разі скасування послуги з ініціативи Виконавця грошові кошти можуть бути повернені Клієнту одним ним зазначеним вище способом, при цьому Виконавець має право запропонувати Клієнту замінити скасовану послугу на аналогічну.

Made on
Tilda