МСФЗ - ACCA DipIFR (рус)

Професійний стиль фінансового фахівця
Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності
ОСНОВНА СПЕЦИФІКА ПРОГРАМИ
ACCA DipIFR (рус.)
Програма для здобуття диплому DipIFR (рус.) була розроблена з метою підвищення рівня знань у галузі МСФЗ. Вона допомагає зрозуміти основні концепції та принципи, що лежать в основі міжнародних стандартів фінансової звітності, а також надає орієнтири для застосування МСФЗ на практиці.
Програма ACCA DipIFR (рус.)
від акредитованого провайдера ALTERRA.
Комплекс АССА DipIFR (рус.)
Програма:
Тема A: Міжнародні авторизовані джерела
Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB) та нормативно-правова база.
Цілі:
Зрозуміти та інтерпретувати Концептуальні Основи Фінансової Звітності IASB;
Критично обговорити та застосувати визначення елементів фінансової звітності та відображення статей у фінансовій звітності.
Тема B: Елементи фінансової звітності
1. Визнання виручки;
2. Основні засоби;
3. Знецінення активів;
4. Оренда;
5. Нематеріальні активи та гудвіл;
6. Інвентарні запаси;
7. Фінансові інструменти;
8. Резерви, умовні активи та зобов'язання;
9. Витрати на зайнятість та допомогу після закінчення трудової діяльності;
10. Податки у фінансовій звітності;
11. Наслідки зміни обмінних курсів іноземних валют;
12. Сільське господарство;
13. Виплати з урахуванням акцій;
14. Витрати на розвідку та оцінку;
15. Справедлива вартість.
Цілі:
Пояснювати та застосовувати принципи;
Підготувати виписки із фінансової звітності;
Практичні завдання та кейси.
Тема C: Подання фінансової звітності та розкриття додаткової інформації
1. Подання звіту про фінансове становище та звіту про прибуток або збиток та інше сукупний дохід та звіт про зміни в капіталі;
2. Прибуток акцію;
3. Події після звітного періоду;
4. Облікова політика, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки;
5. Розкриття інформації про пов'язані сторони;
6. Операційні сегменти;
7. Вимоги до звітності малих та середніх підприємств (МСП).
Цілі:
Позначити цілі стандартів МСФЗ, що регулюють подання фінансової звітності;
Практичні завдання та кейси.
Тема D: Підготовка зовнішніх звітів для об'єднаних підприємств та спільної діяльності
1. Підготовка групових консолідованих зовнішніх звітів;
2. Об'єднання бізнесу – внутрішньогрупові коригування;
3. Об'єднання бізнесу – коригування справедливої вартості;
4. Об'єднання бізнесу - асоційовані компанії та спільна діяльність;
5. Повне відчуження акцій дочірніх компаній.
Цілі:
Роз'яснити поняття групи та мету підготовки консолідованої фінансової звітності; Практичні завдання та кейси.
 • 100
  академічних годин
 • 01.03.2023 - 28.05.2023
  термін навчання
 • 8 740 грн
  вартість
Презентація
"Як ефективно підготуватися до іспиту АССА DipIFR в електронному форматі"
Лектор-наставник підготовки
 • Косовець Любов
  Провідний методолог міжнародних сертифікацій для бухгалтерів, фінансистів та управлінців Європи та країн Азії;
  Експерт-консультант з питань податкового законодавства, фінансового обліку з МСФЗ;
  Член ради Федерації професійних бухгалтерів, сертифікований тренер із британських програм ICFM, ICB, IAAP, IAB;
  Сертифікований спеціаліст-практик CAP, CIPA, IСFM, ACCA DipIFR (Rus), CIMA (P1, Р2)
Заповніть форму та станьте учасником
з Вами зв'яжеться спеціаліст для уточнення всіх деталей
Увага! Програма навчання російською мовою, тому що група міжнародна (Україна, Казахстан, Узбекистан та інші)
Made on
Tilda